06 - 28 42 56 73 info@okidoki-epen.nl
Visie OkiDoki

Kinderdagverblijf OkiDoki biedt opvang aan kinderen van 0-4 jaar, in twee verschillende groepen. Onze kinderopvang is gericht op het individuele kind. Ieder kind is uniek, heeft zijn eigen behoeften en ontwikkelt zich op zijn eigen tempo.

We stimuleren de ontwikkeling door het aanbieden van speelgoed en activiteiten die aansluiten bij het ontwikkelingsniveau en interesses van het kind. We vinden het belangrijk dat een kind zich bij ons veilig en geborgen voelt. Dit doen we door warmte, structuur en individuele aandacht te geven.

Wij zorgen voor een emotionele veilige omgeving waar kinderen worden geprikkeld in de ontwikkeling en sociale competentie ten einde doel de kinderen kans te geven zich zo optimaal te ontwikkelen.

Verder vinden we het van belang dat er een goede communicatie is met ouders/verzorgers en proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij de opvoeding thuis.

Pedagogisch Beleidsplan

Inspectierapport OkiDoki