06 - 28 42 56 73 info@okidoki-epen.nl
Peuteropvang

Algemeen

Wij bieden opvang aan kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.
Voor OkiDoki betekent Peuteropvang een bijdrage leveren aan de opvoeding en begeleiding van kinderen in een belangrijke fase van hun leven. Hierbij staat het kind centraal en wordt de zorg aangepast aan de specifieke behoefte van het kind. Ook hier mag U erop vertrouwen dat wij goed voor uw kind zullen zorgen. Dat vertrouwen nemen wij heel serieus. U mag er zeker van zijn dat uw kind bij ons in een liefdevolle, veilige en stimulerend omgeving een verantwoorde opvoeding krijgt. Dat het in uw afwezigheid kan rekenen op een vertrouwde opvoeder, die inspeelt op de behoefte van de kinderen, zodat zij zich onbekommerd kunnen ontwikkelen samen met leeftijdgenootjes.

Door de kleinschalige opzet zijn wij sterk betrokken bij de kinderen en de ouders/verzorgers alsmede de dagelijkse gang van zaken bij OkiDoki. Peuteropvang OkiDoki wil kinderen en ouders/ verzorgers veel persoonlijke aandacht geven. Aandacht aan de kinderen zodat zij zich op hun eigen tempo in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen. Aandacht aan de ouders/verzorgers zodat zij bevestigd krijgen dat hun kinderen in goede handen zijn en zij zich met een gerust hart kunnen richten op hun werk of andere bezigheden.

Voor ouders is het tevens ook fijn om doordat onze locatie in een school gevestigd is alvast de mogelijkheid te hebben om rustig en op een laagdrempelige manier kennis te maken met de basisschool en de werkwijze van een basisschool.

Deze Peuteropvang locatie van Okidoki is gevestigd in hetzelfde gebouw als basisschool Hermkes in de plaats Epen dat deel uitmaakt van de gemeente Gulpen-Wittem. Hermkes is een kleine dorpsbasisschool waarin veiligheid en geborgenheid centraal staan. Door de kleinschalige opzet kennen de kinderen elkaar en de medewerkers goed. Daarnaast draagt de school uit dat ieder kind mag zijn zoals hij is en vanuit een breed aanbod wordt gestimuleerd in de ontwikkeling. Wij zien het als meerwaarde dat de kinderen al op peuterleeftijd in een basisschool aanwezig zijn zodat o.a. de overgang van de kinderopvang naar de kleuterklas minder groot is. Verder geloven wij dat dit ook voor de ontwikkeling vele mogelijkheden biedt.
Aan de overkant van de hal bevindt zich de kleuterklas, waar wij ook regelmatig contact mee hebben. Dit biedt vele mogelijkheden voor de verschillende ontwikkelingsbehoeften van de kinderen. Bijvoorbeeld voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben wij makkelijk beschikking tot educatief materiaal. Daarnaast kunnen de kinderen van de peutergroep en de kleuterklas regelmatig contact hebben met elkaar wat een stimulans geeft aan de ontwikkeling door het van elkaar leren of het helpen van elkaar.

Visie Peuteropvang :

Bij Peuteropvang Okidoki vinden wij dat elk kind uniek is en de kans moet krijgen om zich op eigen wijze en in eigen tempo te ontwikkelen, dat is iedere dag ons doel. Het opvoedproces is erop gericht om het kind zelf tot bloei te laten komen waarbij de pedagogisch medewerker een voorwaarde scheppende rol heeft.
Per kind kijken wat het kind nodig heeft naar eigen behoefte. Wij zien opvoeding als een gezamenlijk proces waarbij het van groot belang is voor ons dan ook een open communicatie en goed contact met ouders. Daarnaast zien wij de samenwerking met andere pedagogisch/didactische professionals van de basisschool als meerwaarde om de kinderen continuïteit te bieden in hun ontwikkeling. Op deze manier hopen wij zo goed mogelijk in te kunnen spelen op de behoeften van ieder kind. Daarin zijn de pedagogisch medewerkers flexibel en ondersteunend naar elkaar.

Methode Kleuteruniversiteit :

Wij maken, net als de basisschool, gebruik van de methode: kleuteruniversiteit.
Kleuteruniversiteit maakt digitale thematische projecten op basis van prentenboeken. Deze methode wordt gebruikt op de basisschool. Op onze peutergroep zullen wij ook van deze methode gebruik maken, maar dan de Peuterprogramma’s die aangepast zijn op peuterniveau. Hierdoor vindt er een zelfde aanpak plaats wat zorgt voor continuïteit in het aanbod en de begeleiding van een kind.

Wat wij zo mooi vinden aan deze methode is dat het ervoor zorgt dat wij een doorgaande leerlijn kunnen bieden van de kinderopvang naar de basisschool. Daarnaast zorgt het ervoor dat kinderboeken nog breder ingezet kunnen worden. De methode maakt het voor pedagogisch medewerkers fijn werken doordat zij een houvast hebben om vanuit voorbedachte activiteiten ontwikkelingskansen te creëren. Hierdoor kunnen de pedagogisch medewerkers ook weer geïnspireerd raken en van hieruit eigen toevoegingen doen binnen de methode. De activiteiten uit de methode zijn uiteraard aangepast naar de leeftijdsfase van peuters.. Op de gang is een thema hoek aanwezig welke door zowel de peuters als de kleuters gebruikt kan worden. Door met de methode Kleuteruniversiteit te werken willen wij een brede, integrale vorm van ontwikkelingsstimulering aan de kinderen bieden waarin zij op spelende wijze tot ontwikkelen kunnen komen.

Dagindeling

Globale dagindeling van het kinderdagverblijf op de peutergroep:

7:30
Vanaf 7:30 worden de kinderen gebracht, bijzonderheden worden door de ouder overgedragen aan de pedagogisch medewerker. Tot dat we met de kinderen aan tafel gaan word er gespeeld. Tot 8:15 kan het kind, op verzoek van de ouder(s), nog ontbijten op de groep. Na 8:15 is deze mogelijkheid er niet meer en is het eerst volgende eetmoment om 09:30.
09:00/09:30 We ruimen samen met de kinderen het speelgoed op en iedereen gaat aan tafel om fruit te eten en iets te drinken. Dit is ook een moment om liedjes te zingen, een boekje te lezen of de kinderen te laten vertellen wat zij hebben beleefd, hierna vervolgt een verschoonronde voor de kinderen met een luier.
10:00-11:30 Gerichte activiteiten aangeboden vanuit de kleuteruniversiteit methode, als het weer het toelaat wordt er dagelijks naar buiten gegaan.
11:30-12:30 We gaan aan tafel voor de lunch en zingen samen het liedje ‘smakelijk eten’
12:30 Rond 12:30 worden de kinderen in gelegenheid gesteld om te gaan slapen of rusten en vind er een verschoonronde plaats.
De peuters die slapen, slapen samen met hun groepsgenootjes op hun eigen stamgroep op een vaste stretcher.
De kinderen die wakker zijn gaan mee naar de ruimte van de BSO.
14:30/15:00 De kinderen die geslapen hebben worden langzaam wakker. Ze worden aangekleed/ verschoond en mogen even vrij spelen. Aansluitend mag iedereen plaats nemen aan de tafel en eten we samen een tussendoortje ( cracker/ soepstengel/ peperkoek enz.) met iets te drinken erbij.
14:30  Start van de middag. De kinderen van 4-6 jaar uit de kleuterklas en groep 3 worden door de pedagogisch medewerker opgehaald. De oudere kinderen van 6-12 jaar ( groep 4 t/m 8 )mogen zelf naar de BSO lopen.
14:45 – 15:15 Eten en drinken van water of thee, fruit eten en een koekje, cracker of peperkoek etc.
15:45-16:30 Als het weer het toelaat gaan we nog even naar buiten of er vindt een kleine activiteit plaats.
17:00-18:30 Hierna komen de ouders de kinderen weer ophalen met de mogelijkheid tot 18:30.