06 - 28 42 56 73 info@okidoki-epen.nl
BSO

Algemeen

Wij bieden buitenschoolse en voorschoolse opvang aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar
Voor BSO Okidoki betekent buitenschoolse opvang een bijdrage leveren aan de opvoeding en begeleiding van kinderen in een belangrijke fase van hun leven. Hierbij staat het kind centraal en wordt de zorg aangepast aan de specifieke behoefte van het kind. U mag erop vertrouwen dat wij goed voor uw kind zullen zorgen. Dat vertrouwen nemen wij heel serieus. U mag er zeker van zijn dat uw kind bij ons in een liefdevolle, veilige en stimulerend omgeving een verantwoorde opvoeding krijgt. Dat het in uw afwezigheid kan rekenen op een vertrouwde opvoeder, die inspeelt op de behoefte van de kinderen, zodat zij zich onbekommerd kunnen ontwikkelen samen met leeftijdgenootjes.
Door de kleinschalige opzet zijn wij sterk betrokken bij de kinderen en de ouders/verzorgers alsmede de dagelijkse gang van zaken bij Okidoki. BSO Okidoki wil kinderen en ouders/ verzorgers veel persoonlijke aandacht geven. Aandacht aan de kinderen zodat zij zich op hun eigen tempo in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen. Aandacht aan de ouders/verzorgers zodat zij bevestigd krijgen dat hun kinderen in goede handen zijn en zij zich met een gerust hart kunnen richten op hun werk of andere bezigheden.

Visie BSO

Bij BSO Okidoki krijgen kinderen de mogelijkheid om zich naar eigen behoefte te ontwikkelen vanuit vertrouwen en plezier. BSO Okidoki zorgt voor een emotioneel veilige omgeving waar kinderen worden geprikkeld in hun ontwikkeling. Hierbij kijken de pedagogisch medewerkers iedere dag per kind wat er nodig is om hen hierin de juiste randvoorwaarden te bieden.

Dagritme

Voorschoolse opvang:

7:30 – 8:15  Ontbijten en optie tot vrij spelen
08:20 – 08:30 De kinderen van 4-6 jaar worden naar hun klas gebracht de kinderen van 6-12 mogen zelf naar hun klas lopen.

Buitenschoolse opvang:

14:30 Start van de middag. De kinderen van 4-6 jaar uit de kleuterklas en groep 3 worden door de pedagogisch medewerker opgehaald. De oudere kinderen van 6-12 jaar ( groep 4 t/m 8 )mogen zelf naar de BSO lopen.
14:45 – 15:15 Eten en drinken van water of thee, fruit eten en een koekje, cracker of peperkoek etc.
15:15 – 15:30 Buitenspelen
15:30 – 16:30 Activiteiten programma of vrij spel
Vanaf 16:30 – 18:30 Vrij spelen en ophaalmoment